ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 คนใหม่ที่กำลังจะย้ายมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว


    ประวัติโรงเรียน
  สภาพทั่วไป
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  กิจกรรมที่ผ่าน
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  นักเรียนดีเด่นประจำเดือน
  ตารางเรียนรวม
  สถิติระดับผลการเรียน
  การเขียน sar ปี 53
  เกณฑ์การประเมิน
  เกณฑ์ มฐ.1-3
  เกณฑ์ มฐ.4-6
  เกณฑ์ มฐ.7-9
  เกณฑ์ มฐ.10-12
  เกณฑ์ มฐ.13-15
  เกณฑ์ มฐ.16-18
  ตัวอย่างการเขียน sar 53
  SAR โรงเรียนวัดบึง ปี 53
  ปก คำนำ สารขัญ
  อบรมคอมฯ E-book
  โปรแกรม ปพ 3 ปี 51 แก้ไขได้
  แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร ประเมิน สมศ. 18 มฐ.
  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงานครู
  โปรแกรมต่างๆ ในการทำวิจัย โดย อ. อ้อม
  โปรแกรมคำนวณขีดจำกัดล่าง ตบช. 5 รอบ 3
  แนวทางการดำเนินงาน รอบ 3
  การเห็นชอบของกรรมการ
  คะแนน o-net ปี 52 ภาคกลาง
  คะแนน o-net ปี 53 ภาคกลาง
  แผนปฏิบัติการ ปี 55
  โปรแกรม ปพ.1 แก้ไขได
  โปรแกรม ปพ 1 แบบ 6 ป
  แบบฟอร์ม sar 54 (ฉบับแก้ไขได้)
  ผลงานทางวิชาการ ของ ผอ.
  ผู้บริหารยุคใหม่
  แฟ้มสะสมงาน

 
 
หลักสูตรสถานศึกษาฯ 2551
  หลักสูตรฯ2551
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลย

หลักสูตรโรงเรียนขยายโอกาส

เพลงพิธีการเพลงชาติไทย
  เพลงชาติไทย ซาวด์
สรรเสริญพระบารมี
สรรเสริญพระบารมี ซาวด์
สดุดีมหาราชา
สดุดีมหาราชา ซาวด์
ภูมิพลังแผ่นดิน
ภูมิพลังแผ่นดิน ซาวด์
สามัคคีชุมนุม
ลอยกระทง
กราวกีฬา
มหาชัย
มหาฤกษ์สั้น
มหาฤกษ์
พระคุณครู
รำวงปีใหม่
พรปีใหม่
สวัสดีปีใหม่

=================

ตัวอย่าง ID-Plan
ไฟล์ .PDF     ID-Plan1  ID-Plan2
ไฟล์ .DOC    ID-Plan1  ID-Plan2

==================

สมรรถนะครู (ppt)

มาตรฐานวิชาชีพครู (doc

ข้อสอบ Pre O-net ,NT

ดาวน์โหลดที่นี่ จ้า...

 

 

 
 
 
 
 
 


 

แบบฟอร์ม SAR 54 (ฉบับแก้ไขได้)

SAR 54 ส่วนที่ 1
SAR 54 ส่วนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านคิดว่าเว็ปนี้ควรปรับปรุงในเรื่องใด ?
การเพิ่มข้อมูลกิจกรรมนักเรียน
การเพิ่มขอมูลผลงานครู
การนำเสนอภาพดวยวิธีหลากหลาย
ดีแล้ว ไม่ต้องเพิ่ม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 125.26.169.202
คุณเข้าชมลำดับที่ 136,083นายไพรัช โตโสโภณ


นางพรรณราย จำเพียร


นายประเสริฐ กรีถาวร


นางเยาวดี ผอบงา

นางสุภีร์ พิมพา


นางอุไร จันทราวุฒิ


นายไพรินทร์ รุ่งเรืองวงศ์

นายสินธร คำเหมือน

นางสาววัชราพร เพ็ชรักษ์


นางสาวหทัยรัตน์ นิลคูหา


ครูติ๊ก


พี่ติ๋ม

  www.kruthai.info/
โรงเรียนวัดนิคมคีรี
สื่อการสอนออนไลน์ ครูนิด
บทเรียน ครูรงค์โคกหาด
ครูชัย ดอทคอม 
ครูสูงศักดิ์ ดอทคอม
ครูพยนต์ วัดใหม่สระพลอย
ครูสายันต์ กาฬสินธุ์พิยาสัย
เวบศิลปะ ครูสายันต์
ครูป๊อด โรงเรียนบ้านใหม่
ครูเทอด โรงเรียนกุดกว้างฯ
ครูเชียร โรงเรียนศรีพฤฒา
 
 
 
 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบ  NT  
ข้อสอบ Online
ภาษาไทย
อังกฤษ
คณิตศาสตร์
สร้างเสริมประสบณ์การชีวิต
กลุ่มวิชางานเลือก
บทเรียน Online
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
อังกฤษ

โรงเรียนวัดบึง
หมู่ที่ 8 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
Tel : 035762123 , 0894155631  Fax : -
Email : master@watbueng.ac.th